Paarden zijn kuddedieren en zorgen goed voor hun kuddegenoten. Daar is een hele eenvoudige reden voor: overleven! Wanneer in geval van nood of gevaar de kudde moet vluchten gaat dat namelijk altijd in het tempo van de zwakste.

Daarom zorgen ze er voor dat iedereen optimaal in conditie is, hoe sterker de kuddegenoten hoe beter de overlevingskansen! Dit gedrag komt voort uit het oergedrag van paarden en dat zijn ze gelukkig niet verleerd.