Onder de naam Mens & Paard geef ik, Marijke Krist, mensen de gelegenheid om door middel van paardencoaching waardevolle inzichten te krijgen in hun eigen, meestal onbewuste gedrag.

Paardencoaching is een vorm van coaching waarbij paarden worden ingezet als hulpmiddel voor de mens. Paarden zijn daar  bij uitstek geschikt voor omdat ze van nature heel goed zijn in het ‘scannen’ en ‘spiegelen’ van mensen. Vanuit hun natuurlijke gedrag doen ze dat als vanzelf.

Het zijn prooidieren en leven voor hun veiligheid in kuddes. Je hebt in een kudde altijd een leider en volgers, dat wordt onderling bepaald. Alle kuddeleden moeten goed functioneren in verband met vluchten bij gevaar en daarom houden ze elkaar  in de gaten en zorgen voor elkaar.  Tegelijk houden ze de omgeving van de kudde in de gaten op de aanwezigheid van roofdieren. Zo zorgen ze voor de veiligheid van de groep. Tijdens de coachingsessie breng je het paard en de mens in een afgesloten ruimte waardoor het paard vanuit zijn natuurlijk gedrag aansluiting wil bij de mens en als het ware een minikudde wil vormen.

Wanneer je een paard uit zijn eigen kudde (de soortgenoten waarmee het paard in de wei staat) haalt en in de paddock plaatst met een persoon ontstaat er een relatieve onveilige situatie voor het paard.  Het zal voor zijn eigen veiligheid dus weer een (mini) kudde willen vormen en daarbij als eerste gaan ‘scannen’ hoe het er voor staat met zijn nieuwe kuddegenoot. Het mooie is dat een paard dat natuurlijke gedrag ook bij mensen vertoont en erg gevoelig is voor wat de mens ‘vertelt’ over zijn innerlijk via zijn houding, uitstraling of gedrag.

De coach herkent het gedrag van het paard en is degene die de vertaalslag maakt van de non verbale communicatie (in paardentaal) van het paard naar de gecoachte. Onbewuste patronen bij de gecoachte worden hierbij bewust en voelbaar gemaakt en eventuele disbalans wordt snel opgespoord. Het natuurlijke, onbevooroordeelde filter via het paard is een krachtig middel om je het inzicht te geven dat je verder brengt!

Het paard heeft altijd gelijk

Paardencoaching is bewust worden door ervaren. Doordat paarden oordeelloos zijn en in het hier en nu leven geven ze hele zuivere feedback. ‘The horse is always right’ is in paardencoaching dan ook een veel gehoorde zin.

Mensen hebben over het algemeen al snel een oordeel en mening en daardoor is de feedback vaak ook gekleurd. Aan de paardencoach de taak om de feedback van het paard ongekleurd door te geven aan de gecoachte.

Wat ik wel vaak hoor van de gecoachte is dat ze in het begin van de sessie geen idee hebben van waar het heengaat. Het leuke is dat ik dat vaak zelf ook niet weet maar dat op een gegeven moment de bewustwording daar is. Ik vraag daarom de gecoachte zelf wel vaak om een reactie te geven op een actie van het paard, hoe ervaren ze het zelf?

Hierdoor wordt je je bewust van patronen in jezelf. Je kunt hiermee aan de slag om een betere versie van jezelf te worden.

Contact